logo logo logo
Obec Trebatice

Obec Bojná


Obec Vozokany

Obec Tekovské Lužany


Mesto Tlmače

Samosprávny kraj Nitra


Obec Dolné Saliby

Samosprávny kraj Nitra


Obec Veľké Ripňany

Obec Sobotište


Ekonomické stavby s.r.o.


Mesto Zlaté Moravce

Obec Veľké Ripňany


Obec Semerovo


Obec Mostová

Obec Vozokany

Obec Vozokany


Obec Jelka


Obec Lužianky

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Jasplastik-SK s.r.o.AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod

Obec Jelka


Obec Jelka

Obec Trebatice


Ba kieho s.r.o., Zvolen


Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Monius, s.r.o., Trnava


Jasplastik-SK s.r.o., Galanta


Psota Ladislav, 92505 Vozokany


DELTA stone s.r.o., Čierna Voda


SKH plastic s.r.o., Matúškovo


Obecný úrad Tomášikovo

Obecný úrad Vozokany


Ekonomické stavby s.r.o.


Bugi s.r.o., Matúškovo

Pedrazzoli Slovakia s.r.o.

Jasplastik-SK s.r.o., Galanta


SKH plastic s.r.o., Matúškovo


Realizácia rodinných domov
Blatná na Ostrove

BRS a.s. Bratislava

Jasplastik s.r.o. Galanta

Autoprofit s.r.o. GalantaSamsung Galanta

Podunajské Biskupice

BRS a.s. Bratislava

Jasplastik s.r.o. Galanta
Autoprofit s.r.o. Galanta

Realizácia rodinných domov

SKH PLastic s.r.o. Galanta
Jasplastik s.r.o. Galanta

Trimont s.r.o. Galanta

Realizácia rodinných domov
Komandor s.r.o. BratislavaThermopol s.r.o. Galanta


Delta Stone s.r.o. Čierna Voda


Obec Vozokany


Realizácia rodinných domov
SKH Plastic s.r.o.Galanta


PD Vlky

DON JING s.r.o., Dolná Streda

BRS Bratislava

Materská škola Galanta


Obec Vozokany

ČS Jurki Mostová

Jasplastik Galanta

Obec Vozokany

Realizácia rodinných domov

Pedrazzoli Galanta


Jurki dom Bratislava

SKH Plastic s.r.o. Galanta

Realizácia rodinných domov

Obec Vozokany


Navi Graf s.r.o. Vozokany

Jasplastik Galanta


SACHS Trnava

Realizácia rodinných domov
Rímskokatolická farnosť Mostová

Rímskokatolická farnosť Tomášikovo

Citroen Trnava

Realizácia rodinných domov

Obec Tomášikovo

SKH Plastik s.r.o. Galanta


Obec Vozokany

Polyfunkčný dom

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Prístavba požiarnej zbrojnice

Výstavba skladovacej haly požiarnej zbrojnice

Výstavba komunitného centra

Rekonštrukcia SOŠ technická, Tlmače

Ľudové piecky s prístreškom

Rekonštrukcia dielní SOŠ Drevárska, Topolčany

Výstavba komunitného centra

Rekonštrukcia habánskeho mlyna

Výstavba 2 rodinných domov na kľúč (Hubice, Častá)

prístavba materskej škôlky

Rekonštrukcia a zateplenie obecného úradu

Rekonštrukcia a zateplenie materskej škôlky

Výstavba zberného dvora

Výstavba zberného dvora

Rekonštrukcia a zateplenie materskej škôlky

Rekonštrukcia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke

Výstavba zberného dvora

Rekonštrukcia detského ihriska


Rekonštrukcia a modernizácia výrobných a skladovacích hál (Nitra, Galanta)

Rekonštrukcia a modernizácia budovy

Modernizácia soc.zar. na Obecnom úrade

Prístavba materskej škôlky

Rekonštrukcia areálu materskej škôlky

Zateplenie materskej škôlky v Trebaticiach

Novostavba dielne v D.Strede


Rekonštrukcia historickej budovy v Chtelnici

Rekonštrukcia a prestavba budovy

Rekonštrukcia budovy wellness centra

Rekonštrukcia budovy a kancelárskych priestorov

Rekonštrukcia administratívnej budovy - nadstavba 3. poschodia

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Vybudovanie multifunkčného ihriska pre obec

Výstavba 3 rodinných domov na kľúč (Vyštuk, Kuchyňa, Láb)

Rekonštrukcia budovy

Rekonštrukcia šatne

Realizácia komunikácie a spevnenej plochy

Modernizácia administratívnej budovy a spevnenej plochy

Vajnory
Tureň
Matúškovo
Vozokany 1,2,3
Nová Dedinka
Kaplná
Ivanka pri Dunaji
Podunajská Biskupice

rekonštrukcia kúrie

výstavba skladovej haly

rekonštrukcia admin. budovy
rekonštrukcia haly č.2
prístavba haly č.7
výstavba haly č.5
hala č.2 prístavba

výstavba komunikácii
rekonštrukcia admin. budovy a servisu

realizácia vrátnice

výstavba cestnej komunikácie

výstavba skladových priestorov

výstavba komunikácií
výstavba kotolne
rekonštrukcia kanc. priestorov
prístavba haly č.6

Výstavba servisnej dielne

Galanta
Bernolákovo
Trnava
Lamač
Čierny Brod

výstavba cestných komunikácií, parkoviska
výstavba haly č.8 II.etapa
výstavba haly č.8

výstavba haly č.6

zakladanie skladovej haly

Horné Saliby
Šaľa
Matúškovo
Kútniky

prestavba administratívnej budovy
výstavba výrobnej haly

prestavba budovy na zdravotné stredisko

rekonštrukcia kancelárskych priestorov

prístavba a zateplenie základnej školy

Horné Saliby
Matúškovo
Dolný Štál
Králová nad Váhom
Kútniky
Galanta
Báhoň
Kaplná

výstavba cestných komunikácií a parkovísk
výstavba haly č.8 II.etapa
výstavba retenčnej nádrže
hala č.9
výstavba komunikácií a parkovísk

zakladanie pre silá

zakladanie výrobnej haly

výstavba parkoviska

výstavba komunikácií a parkové úpravy

výstavba Komunitného centra

výstavba čerpacej stanice

rekonštrukcia a prístavba haly

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Lamač
Matúškovo
Galanta
Modranka
Mostová
Vila Koliba Bratislava
Čechová
Hainburg
Šaľa

zakladanie pre technologické zariadenia

rekonštrukčné práce budovy

rekonštrukcia admin. budovy

Ghorvátsky, Grob Galanta

výstavba prezliekárne futbalového ihriska

realizácia parkoviska

výstavba cestných komunikácií a parkoviska

zakladanie haly

Kuchyňa
Horné Saliby
Láb Vištuk
Čierny Brod

rekonštrukcia budovy farnosti

rekonštrukcia budovy farnosti


výstavba servisnej haly

Galanta

rekonštrukcia kultúrneho domu

nadstavba poschodia admin. budovy

výstavba multifunkčného ihriska

Domov