Každá stavba či technologický celok musí plniť množstvo požiadaviek, na ktorých dosiahnutí sa podieľa množstvo špecialistov jednotlivých profesií. Stavebný zákon však uvádza isté základné požiadavky na stavby, ktoré musia byť splnené v prvom rade.

Po mechanickej odolnosti a stabilite stavby je hneď druhou základnou požiadavkou na stavby protipožiarna bezpečnosť.

Mimoriadne významným prvkom protipožiarnej bezpečnosti stavby je členenie na požiarne úseky požiarne deliacimi konštrukciami. Požiarne deliace konštrukcie sú však oslabované špárami, a najmä otvormi pre vedenie inštalácií.

Zrealizujeme optimálne riešenie utesnenia požiarneho prestupu, spracujeme dokumentáciu a označenie požiarneho prestupu. Ďalej riešime pravidelnú revíziu prechodov pre plnú funkčnosť konštrukcie.

Certifikát

[nggallery id=8 template=caption thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”80″]