O nás

Stavebná firma KANGO bola založená v roku 1999

11270147_958115457544618_1921777649_n

Spoločnosť sa zaoberá komplexnou realizáciou pozemných stavieb určených na bývanie, rekreáciu a komerčné alebo administratívne účely, ktorá zahŕňa v sebe množstvo odborných činností. Zabezpečujeme kompletný servis od zemných prác, cez zakladanie stavieb, murárske práce, elektorinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, tesárske práce, obklady, dlažby až po zhotovenie stavby na kľúč.

Vieme reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizáciu náročných diel bez problémov zvládame aj vďaka rozsiahlemu vozovému parku, stavebným mechanizmom a dlhodobou spoluprácou s partnerskými stavebnými firmami a stálymi dodávateľmi. Filozofiou našej spoločnosti je zhotovenie diela v maximálnej možnej kvalite za primeranú cenu. Zmluvný základ dáva našim zákazníkom garanciu dohodnutej ceny. Kontrola kvality diela vždy prebieha na viacerých stupňoch riadenia, od stavbyvedúceho až po konateľa spoločnosti. Práve osobný prístup dáva našim zákazníkom pocit istoty počas celej doby spolupráce.

kango iso logo ISO certif certifikáty certification

Spoločnosť v roku 2004 zaviedla systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000 a v roku 2016 systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a systém bezpečnosti práce (OHSAS 18001). Našim cieľom je trvale udržiavať a zlepšovať zavedené systémy v zmysle požiadaviek príslušných noriem, pravidelne ich preskúmavať a na tomto základe hľadať ďalšie možnosti pre ich ďalšie skvalitnenie.