Slide background
Slide background
Slide background
Obec Vozokany výstavba multifunkčného ihriska
SKH Plastik s.r.o. Galanta nadstavba poschodia admin. budovy
Obec Tomášikovo rekonštrukcia kultúrneho domu
Realizácia rodinných domov Galanta
Citroen Trnava výstavba servisnej haly
Rímskokatolická farnosť Tomášikovo rekonštrukcia budovy farnosti
Rímskokatolická farnosť Mostová rekonštrukcia budovy farnosti
Realizácia rodinných domov Čierny Brod
Láb Vištuk
Horné Saliby
Kuchyňa
SACHS Trnava zakladanie haly
Jasplastik Galanta výstavba cestných komunikácií a parkovisko
Kajal výstavba cesty
Navi Graf s.r.o. Vozokany realizácia parkoviska
Obec Vozokany výstavba prezliekárne futbalového ihriska
Realizácia rodinných domov Galanta
Ghorvátsky Grob
SKH Plastic s.r.o. Galanta rekonštrukcia admin. budovy
Jurki dom Bratislava rekonštrukčné práce budovy
Pedrazzoli Galanta zakladanie pre technologické zariadenia
Realizácia rodinných domov Šaľa
Hainburg
Čechová
Realizácia rodinných domov Vila Koliba Bratislava
Mostová
Modranka
Galanta
Matúškovo
Lamač
Obec Vozokany rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Jasplastik Galanta rekonštrukcia a prístavba haly č.12
ČS Jurki Mostová výstavba čerpacej stanice
Obec Vozokany výstavba Komunitného centra
Materská škola Galanta výstavba komunikácií a parkové úpravy
BRS Bratislava výstavba parkoviska
DON JING s.r.o. Dolná Streda zakladanie výrobnej haly
PD Vlky zakladanie pre silá
SKH Plastic s.r.o. Galanta výstavba komunikácií a parkovísk
hala č.9
výstavba retenčnej nádrže
výstavba haly č.8 II.etapa
výstavba cestných komunikácií a parkovísk
Realizácia rodinných domov Kaplná
Báhoň
Galanta
Kútniky
Králová nad Váhom
Dolný Štál
Matúškovo
Horné Saliby
Obec Vozokany prístavba a zateplenie základnej školy
Delta Stone s.r.o. Čierna Voda rekonštrukcia kancelárskych priestorov
Thermopol s.r.o. Galanta prestavba budovy na zdravotné stredisko
Komandor s.r.o. Bratislava výstavba výrobnej haly
prestavba administratívnej budovy
Realizácia rodinných domov Kútniky
Matúškovo
Šaľa
Horné Saliby
Trimont s.r.o. Galanta zakladanie skladovej haly
Jasplastik s.r.o. Galanta výstavba haly č.6
SKH PLastic s.r.o. Galanta výstavba haly č.8
výstavba haly č.8 II.etapa
výstavba cestných komunikácií parkoviska
Realizácia rodinných domov Čierny Brod
Lamač
Trnava
Bernolákovo
Galanta
Autoprofit s.r.o. Galanta výstavba servisnej dielne
Jasplastik s.r.o. Galanta prístavba haly č.6
rekonštrukcia kanc. priestory
výstavba kotolnevýstavba komunikácií
BRS a.s. Bratislava výstavba skladových priestorov
Podunajské Biskupice výstavba cestnej komunikácie
Samsung Galanta realizácia vrátnice
Autoprofit s.r.o. Galanta rekonštrukcia admin. budovy a servisu
výstavba komunikácii
Jasplastik s.r.o. Galanta hala č.2 prístavba
výstavba haly č.5
prístavba haly č.7
rekonštrukcia haly č.2
rekonštrukcia admin. budovy
BRS a.s. Bratislava výstavba skladovej haly
Blatná na Ostrove rekonštrukcia kúrie
Realizácia rodinných domov Podunajská Biskupice
Ivanka pri Dunaji
Kaplná
Nová Dedinka
Vozokany 1,2,3
Matúškovo
Tureň
Vajnory